Selecciona una data
Accions Data Preu Ara 1 dia 1 mes 3 mesos 6 mesos 1 any Global Preu Mín Data Mín Preu Màx Data Màx
Preu Dif. % Dif. € Preu Dif. % Dif. € Preu Dif. % Dif. € Preu Dif. % Dif. € Preu Dif. % Dif. € Preu Dif. % Dif. €
Athis-Mons02-01-2007 30,79€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 30,79€ 0,00% 0,00€ 8,49€ 20-03-2009 45,15€ 28-06-2007
Beatz-Cornella02-01-2007 31,52€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 31,52€ 0,00% 0,00€ 13,36€ 06-03-2009 51,30€ 08-11-2007
Catase02-01-2007 31,78€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 31,78€ 0,00% 0,00€ 27,14€ 10-10-2008 81,77€ 17-11-2015
Cavitir02-01-2007 14,49€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 14,49€ 0,00% 0,00€ 3,73€ 20-01-2016 15,00€ 31-10-2007
Corcel Negro02-01-2007 143,05€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 143,05€ 0,00% 0,00€ 44,82€ 23-04-2012 241,90€ 08-11-2007
Curial02-01-2007 3,57€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 3,57€ 0,00% 0,00€ 1,39€ 05-03-2009 4,11€ 16-04-2007
Esproba02-01-2007 40,79€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 40,79€ 0,00% 0,00€ 23,69€ 21-11-2008 73,51€ 02-04-2012
ExpoSegur02-01-2007 26,63€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 26,63€ 0,00% 0,00€ 11,64€ 03-03-2009 30,35€ 04-07-2007
Fecat02-01-2007 8,64€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 8,64€ 0,00% 0,00€ 1,61€ 09-05-2012 9,33€ 20-02-2007
Pajaro de la Paz02-01-2007 23,35€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 23,35€ 0,00% 0,00€ 6,40€ 19-03-2009 36,90€ 01-06-2007
Securiton02-01-2007 35,57€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 35,57€ 0,00% 0,00€ 12,94€ 19-04-2012 40,64€ 16-04-2007
Seg. Catalana02-01-2007 10,68€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 10,68€ 0,00% 0,00€ 8,32€ 22-07-2010 20,53€ 24-06-2008
Urbac02-01-2007 18,75€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 18,75€ 0,00% 0,00€ 4,68€ 09-03-2009 20,08€ 07-02-2007
Videma02-01-2007 21,87€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 21,87€ 0,00% 0,00€ 3,30€ 09-05-2012 23,01€ 23-04-2007
X-Press02-01-2007 16,39€ 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 0,00€ % 16,39€ 0,00% 0,00€ 8,63€ 24-07-2012 23,26€ 06-11-2007
Index Bancari02-01-2007 10.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10.000,00 0,00% 0,00 5.164,35€ 09-03-2009 13.576,78€ 08-11-2007