VALORS AL MERCAT

Valors de la Pòlissa Obligatòria al mercat català
Asseguradora Actual Anterior Var. % Var. € Últm. dada Mín. valor Data Mín. Màx. Valor Data Màx. Mitjana Val. Preu
Athis-Mons 565,00€ 560,00€ 0,89% 5,00€ 01-02-2013 400,00€ 01-07-2007 599,00€ 01-07-2009 510,79€ 4,26 sobre 10
Baoxian 465,00€ 465,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 380,00€ 01-01-2011 465,00€ 01-01-2013 430,92€ 5,27 sobre 10
Beatz-Cornellà/La Meitat 525,00€ 515,00€ 1,94% 10,00€ 01-02-2013 375,00€ 01-07-2007 600,00€ 01-01-2009 481,06€ 4,67 sobre 10
Catase 550,00€ 530,00€ 3,77% 20,00€ 01-02-2013 400,00€ 01-01-2007 575,00€ 01-01-2009 500,64€ 4,41 sobre 10
Catius 499,00€ 499,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 190,00€ 01-07-2007 499,00€ 01-01-2013 392,91€ 4,93 sobre 10
Cavitir 480,00€ 480,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 400,00€ 01-07-2007 500,00€ 01-01-2004 459,10€ 5,12 sobre 10
Consorcio 485,00€ 475,00€ 2,11% 10,00€ 01-02-2013 300,00€ 01-07-2007 485,00€ 01-02-2013 404,57€ 5,07 sobre 10
Corcel Negro 600,00€ 595,00€ 0,84% 5,00€ 01-02-2013 420,00€ 01-01-2004 600,00€ 01-02-2013 536,58€ 3,90 sobre 10
Curial 515,00€ 515,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 205,00€ 01-07-2007 515,00€ 01-01-2013 400,48€ 4,77 sobre 10
Esproba 525,00€ 525,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 510,00€ 01-03-2011 525,00€ 01-01-2013 515,83€ 4,67 sobre 10
ExpoSegur 500,00€ 505,00€ -0,99% -5,00€ 01-02-2013 375,00€ 01-02-2007 505,00€ 01-07-2012 460,62€ 4,92 sobre 10
Fecat 500,00€ 495,00€ 1,01% 5,00€ 01-02-2013 225,00€ 01-07-2007 500,00€ 01-02-2013 371,19€ 4,92 sobre 10
Pájaro de la Paz 485,00€ 485,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 357,00€ 01-02-2005 510,00€ 01-07-2004 438,76€ 5,07 sobre 10
Securiton 440,00€ 440,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 350,00€ 01-01-2010 450,00€ 01-01-2004 411,41€ 5,53 sobre 10
Seguros Catalana 425,00€ 425,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 200,00€ 01-07-2007 425,00€ 01-07-2011 344,94€ 5,68 sobre 10
Symbio 450,00€ 450,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 445,00€ 01-03-2011 460,00€ 01-01-2011 450,00€ 5,43 sobre 10
Urbac 425,00€ 425,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 210,00€ 01-07-2007 425,00€ 01-09-2012 347,42€ 5,68 sobre 10
Videma 465,00€ 465,00€ 0,00% 0,00€ 01-02-2013 375,00€ 01-06-2007 500,00€ 01-07-2004 425,29€ 5,27 sobre 10
X-Press 450,00€ 430,00€ 4,65% 20,00€ 01-02-2013 250,00€ 01-06-2007 450,00€ 01-02-2013 369,14€ 5,43 sobre 10

MITJANA DEL MERCAT 492,05€ 488,37€ 3,68€ 0,75%